ON TOUR 11/06/23

james holden @ gottwood festival, holyhead, uk

ON TOUR 20/05/23

james holden @ circolo magnolia, milan, italy

ON TOUR 19/05/23

james holden @ robot festival, bologna, italy

ON TOUR 18/05/23

james holden @ ptr, geneva, switzerland

ON TOUR 16/05/23

james holden @ moods, zurich, switzerland